โลโก้เว็บไซต์ วารสารแก้วปัญญา ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม - กันยายน 2554) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วารสารแก้วปัญญา ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ตุลาคม 2554 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน

วารสารแก้วปัญญา ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม - กันยายน 2554) ฉบับนี้ นําเสนอข้อมูลข่าวสารด้านงานวิจัยและบริการวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมถึงกิจกรรมราชมงคลล้านนาร่วมใจ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างฉับพลันในปี พ.ศ. 2554 ให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองได้ทั้งในระหว่างน้ำท่วมและเมื่อน้ำลดลงแล้ว นอกจากนั้น ยังมีบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม 

 

ดาวน์โหลดอ่านวารสารฟรี ที่ URL ::

kaew-RMUTL: https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/pre_book.php?b=13

ookbee: https://rb.gy/a1jlov

pubhtml5: https://online.pubhtml5.com/wfhu/vwte/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา