โลโก้เว็บไซต์ rmutcon 2023 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

rmutcon 2023

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 3 กันยายน 2566 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาสุดยอด นักวิจัยราชมงคลล้านนา คว้า 2 รางวัลการประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTCON 2023
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่คว้ารางวัล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา