โลโก้เว็บไซต์ 16-09-66 พบนายกรัฐมนตรี  | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

16-09-66 พบนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 17 กันยายน 2566 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนานายกรัฐมนตรี ปลื้ม คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ที่นำความรู้สนับสนุนธุรกิจ MICE และพัฒนา Soft Power ระดับครัวเรือน
              วันที่ 16  กันยายน 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา