โลโก้เว็บไซต์ งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา