โลโก้เว็บไซต์ 250962 mou ธนาคารกรุงไทย | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

250962 mou ธนาคารกรุงไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จับมือธนาคารกรุงไทย เปิดบริการการเงิน Krungthai Digital Platform เดินหน้าโครงการ RMUTL Smart University 4.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ร่วมกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา