โลโก้เว็บไซต์ คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. -- อยากให้คนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. -- อยากให้คนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนารู้หรือไม่? Did you know? : อยากให้คนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สื่อประชาสัมพันธ์ ช่วยคุณได้
  หากเราต้องการให้สังคมภาพนอกรู้จักว่าภายในชุมชนนั้นๆ มีดีอย่างไร "การประชาสัมพันธ์" เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวรู้จัก และแวะเยี่ยมชมวิถีชี...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา