โลโก้เว็บไซต์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


 

 

ประเภท

การรับ-คืนเครื่องราชฯ

ระเบียบ/ประกาศ

ข้าราชการ

  • ตัวอย่างการแต่งกาย (สตรี)

  • ตัวอย่างแถบย่อ

  • ตัวอย่างเครื่องหมายอินทรธนู

 

 

  • การประดับชั้นสายสะพาย  •  
  •  

 

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา