โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานราชการ
อังคาร 12 กันยายน 2566

  !!!ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป!!! >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
จันทร์ 4 กันยายน 2566

     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่  4 - 20 ก.ย. 2566 ดังรายละเอียดเอกสารแนบ      ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2566 เอกสารแนบ : >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย (คลิกอ่านปร... >> อ่านต่อ


ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสาถบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ  (คลิกอ่านประกาศ) >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
พุธ 9 สิงหาคม 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 11 สิงหาคม 2566  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย (คลิกอ่านประกาศที่นี่)   >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (8 อัตรา)
อังคาร 18 กรกฎาคม 2566

       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๘ อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายละเอียดดังประกาศแนบท้าย (คลิกอ่านประกาศที่นี่) >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566  (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา) รายละเอียดดังเอกสารนี้ (คลิกอ่านประกาศ ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (4 อัตรา)
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2566  ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 23  มิถุนายน 2566 บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังประกาศแนบท้าย (คลิกอ่านประ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความปประสงค์จะรับสมัครรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ (คลิกอ่านประกาศ) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับสมัคร อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 2 อัตรา
จันทร์ 19 มิถุนายน 2566

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566       รายละเอียดคลิก       >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 325


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา