โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
จันทร์ 17 มกราคม 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-10 มกราคม 2565 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พุธ 5 มกราคม 2565

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ในจังหวัดเชียงใหม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มมากขึ้น  จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งใน วันที่ 19 มกราคม 2565  ทางเว็บไซต์ www.personal.rmutl.ac.th  (หัวข้อข่าวสมัครงาน) >> อ่านต่อประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564

        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย >> อ่านต่อประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) จำนวน 11 อัตรา
จันทร์ 27 ธันวาคม 2564

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็ฯพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) จำนวนทั้งสิ้น 11 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-10 มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้   (ประกาศรับสมัคร) >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด)
ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ E-mail : humanresource.rmutl@edu.rmutl.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 202


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา