โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนากองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กองบริหารงานบุคคล นำโดย พ.จ.อ.อำนาจ ใจคำฟู บุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยหัวหน้างาน เเละบุคคลากร เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา