โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรม  | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนากองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรม
           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยจะมีกิจกรรมบำเพ็ญประโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา