โลโก้เว็บไซต์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 2117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

โดยที่เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์และเป็นหลักประกันด้านสวัสดิการให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความมั่นคงตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อการดำรงชีพ

ข้อบังคับ/ประกาศ

แบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ (Download)
  2. แบบแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ (Download)
  3. แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Download)

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา