โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศจำนวน 4 อัตรา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศจำนวน 4 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ naruworn@rmutl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2562 

         Rajamangala University of Technology Lanna is seeking individuals to fill in the position of a specialist and three positions of the instructor. The applicant can submit the application form via an email at naruworn@rmutl.ac.th from October 18 to 31, 2019.

- ใบสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ Application-for-Employmentออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา