โลโก้เว็บไซต์ กำหนดเปลี่ยนสถานพยาบาลสำหรับผู้ประกันตน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดเปลี่ยนสถานพยาบาลสำหรับผู้ประกันตน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1047 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ สำนักงานประกันสังคม กำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้เป็นประจำทุกปี โดยสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลความเป็นผู้ประกันตนและเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ด้วยตนเอง  ผ่านทางเวบไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอพพลิเคชั่นประกันสังคม (SSO Connect Mobile)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา