โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ตุลาคม 2563 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ naruworn@rmutl.ac.th 

         Rajamangala University of Technology Lanna is seeking individuals to fill in the position of  the instructor. The applicant can submit the application form via an email at naruworn@rmutl.ac.th ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา