โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้สอน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้สอน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ตุลาคม 2563 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ naruworn@rmutl.ac.th 

         Rajamangala University of Technology Lanna is seeking individuals to fill in the position of a specialist and three positions of the instructor. The applicant can submit the application form via an email at naruworn@rmutl.ac.th 

         - ใบสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ Application-for-Employmentออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา