โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ฯ กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา