โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1615 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก          (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย) โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. ณ กองบริหารงานบุคคล ห้องประชุมแคฝรั่ง ชั้น 6 อาคารเรียนรวม และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันดังกล่าว

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา