โลโก้เว็บไซต์ เเผนการบริหารเเละเเผนพัฒนาบุคลากรระดับสถาบัน/เเผนปฏิบัติราชการเเละคู่มือการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เเผนการบริหารเเละเเผนพัฒนาบุคลากรระดับสถาบัน/เเผนปฏิบัติราชการเเละคู่มือการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 มิถุนายน 2564 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 2135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedเเผนการบริหารเเละเเผนพัฒนาบุคลากรระดับสถาบัน/เเผนปฏิบัติราชการเเละคู่มือการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคลenlightened

แผนราย 5 ปี      แผนรายปี(ปีงบประมาณ)      แผนปฏิบัติราชการและคู่มือปฏิบัติงาน      
2557-2561 2556 2563
2557-2561 ฉบับปรับปรุง     2557 2564
2562-2565 2558 2565
ร่าง2566-2570 2559 2566
  2560  
  2562  
  2563  
  2564  
  2565  
  2566  

enlightened♦รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ♦enlightened

≈2563≈
≈2564≈
≈2565≈
 

 

 


enlightenedรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการenlightened

                     ≈2563≈                                                 ≈2564≈                   
                    ≈2565≈  

 

 


enlightened♦รายงานผลการกำกับติดตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาenlightened

2561                           

2562

2563

2564

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)         

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)

►2565

(รอบ 6 เดือน)   

→(รอบ 12 เดือน)                                 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา