โลโก้เว็บไซต์ แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 มิถุนายน 2564 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1617 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติราชการ♦enlightened

แผนรายปี(ปีงบประมาณ)

แผนราย 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการกอง

2556 2557-2561 2563
2557 2557-2561 ฉบับปรับปรุง 2564
2558 2562-2565 2565
2558ฉบับปรับปรุง
2559
2560
2562
2563
2564
2565

enlightened♦รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ♦enlightened

                   ≈2563≈                      

                     ≈2564≈                             

 


enlightenedรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการenlightened

                    ≈2563≈                      

                  ≈2564≈                      

 


enlightened♦รายงานผลการกำกับติดตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาenlightened

2561                           

2562

2563

2564

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)         

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)

►2565

(รอบ 6 เดือน)   

→(รอบ 12 เดือน)                                 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา