โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 428 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ 22 -30 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ E-mail : naruwon@rmutl.ac.th รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ : ผู้เชี่ยวชาญ

2. ใบสมัคร : Application for Employment


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา