โลโก้เว็บไซต์ เลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 952 คน

(3) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งเลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือก

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประเภทวิชาการและวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2566

เวลา 15.00 น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา