โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1546 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา 

- ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 23 มิถุนายน 2566  ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Google form)

!! เปิดระบบรับสมัคร 13.30 น. เป็นต้นไป"

!!คลิกอ่านประกาศรับสมัคร!!ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา