โลโก้เว็บไซต์ ความรู้เกี่ยวกับการทำข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความรู้เกี่ยวกับการทำข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2560 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 1544 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา