โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน รับชมการถ่ายทอดสด “วันสถาปนาครบรอบ 12 ปี ราชมงคล”   | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา