โลโก้เว็บไซต์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 11782 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา