โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชาวต่างประเทศ (ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชาวต่างประเทศ (ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 725 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ปรากฎว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (ประกาศ)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา