โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชาวต่างประเทศ (ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชาวต่างประเทศ (ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ปรากฎว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (ประกาศ)