โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล ร่วมงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองบริหารงานบุคคล ร่วมงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 391 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560”
วันที่ี 19 เมษายน
2560

ณ บริเวณลานพ่อปู่และสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

************************************

 

บุคลากรกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานพ่อปู่และสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา