โลโก้เว็บไซต์ แผนพัฒนาบุคลากร | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนพัฒนาบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 2702 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  (รายปี)         

 

  ประจำปี 2556       

 ประจำปี 2560

  ประจำปี 2557

 ประจำปี 2562  

  ประจำปี 2558           

  ประจำปี 2563 

  ประจำปี 2558 (ฉบับปรับปรุง) 

 

  ประจำปี 2559

 

                                                                                                 

ผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี

 

แผนปฏิบัติราชการกองบริหารงานบุคคล

 

  รายงานแผนพัฒนาบุคลากร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา