โลโก้เว็บไซต์ แผนพัฒนาบุคลากร | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนพัฒนาบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1815 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   แผนพัฒนาบุคลากร            

               ประจำปี 2556                            ประจำปี 2557 - 2561   

               ประจำปี 2557                            ประจำปี 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง)

               ประจำปี 2558                            ประจำปี 2562-2565

                     ประจำปี 2558 (ฉบับปรับปรุง) 

                     ประจำปี 2559

               ประจำปี 2560 

 

  รายงานแผนพัฒนาบุคลากร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา