โลโก้เว็บไซต์ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 4339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร (รายปี)         

  ประจำปี 2556       

 ประจำปี 2560

  ประจำปี 2557

 ประจำปี 2562  

  ประจำปี 2558           

  ประจำปี 2563 

  ประจำปี 2558 (ฉบับปรับปรุง) 

 ประจำปี 2564  

  ประจำปี 2559

 


                                                             

ผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี


แผนปฏิบัติราชการกองบริหารงานบุคคล

 


  รายงานแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

         ►ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา