โลโก้เว็บไซต์ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 เมษายน 2561 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 825 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา