โลโก้เว็บไซต์ 2020-09-11 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-09-11

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2563
ศุกร์ 11 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา