โลโก้เว็บไซต์ 2021-01-22 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-01-22

ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ศุกร์ 22 มกราคม 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความประสงค์ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จากวันที่ 7 – 15 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนได้ทางอีเมล ammamee@rmutl.ac.th >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา