โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวจันจิรา สุขสามปัน บุคลากรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล หัวหน้างาน และบุคลากร ได้ประชุมปรึกษาหารือ แนวทาง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา