โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 เมษายน 2562 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็ฯลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา