โลโก้เว็บไซต์ สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 เมษายน 2564 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 2325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ/เว็บไซต์ ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีการศึกษา2563

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา