โลโก้เว็บไซต์ สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 เมษายน 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 2465 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีการศึกษา2565

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา