โลโก้เว็บไซต์ เอกสารที่ใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารที่ใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มิถุนายน 2563 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1001 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา