โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2563 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 กันยายน 2563 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา