โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : ปิดปรับปรุงพื้นที่...ให้บริการ (ตั้งแต่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : ปิดปรับปรุงพื้นที่...ให้บริการ (ตั้งแต่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารวิทยบริการ เป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา จึงขอปิดพื้นที่ฯ

ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
จนกว่าการปรับปรุงพื้นที่อาคารจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
ขอเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก

ช่องทางการติดต่อ : เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)
เบอร์โทร : 0 5392 1444
> กลุ่มงานบริหารทั่วไป : 1619, 1630
> กลุ่มงานบริการการศึกษา : 1623, 1624
> งานพัฒนาระบบเครือข่าย : 1612, 1616
> งานพัฒนาระบบสารสนเทศ : 8842, 8843
> งานหอสมุด : 1323, 1330


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา