โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 ตุลาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา