โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการนำเสนอผลงาน CRCI 2022 รูปแบบออนไลน์ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการนำเสนอผลงาน CRCI 2022 รูปแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4786 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โปรแกรมนำเสนอผลงานวิจัย 

ภาคบรรยาย (ORAL PRESENTATIONS) และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์

.....................................................................................

 

วันที่

ช่วงเวลา

01 ENG

02 SCI

03 AGRI

04 BA

05 ART

06 SE

07 R2R

08 CONTEST

20 ก.ค. 65

13.00 - 16.00 น.

ห้องนำเสนอ 01ENG

ห้องนำเสนอ 02SCI-01

ห้องนำเสนอ 03AGRI

ห้องนำเสนอ 04BA-01

ห้องนำเสนอ 04BA-02

ห้องนำเสนอ 05ART

ห้องนำเสนอ 06SE

ห้องนำเสนอ 07R2R

-

21 ก.ค. 65

09.00 - 12.00 น.

-

ห้องนำเสนอ 02SCI-02

-

ห้องนำเสนอ 04BA-03

ห้องนำเสนอ 04BA-04

-

-

-

ห้องนำเสนอ 08CONTEST

 


กลุ่มสาขาที่นำเสนอ

NO.

SESSION กลุ่มสาขาที่นำเสนอ

01 ENG

วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

02 SCI

วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

03 AGRI

เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร

04 BA

บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

05 ART

ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

06 SE

งานวิจัยรับใช้สังคม / งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

07 R2R

งานประจำสู่งานวิจัย

08 CONTEST

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

วันที่

ช่วงเวลา

01 ENG

02 SCI

03 AGRI

04 BA

05 ART

06 SE

07 R2R

08 CONTEST

20 ก.ค. 65

13.00 - 16.00 น.

ห้องนำเสนอ 01ENG

ห้องนำเสนอ 02SCI-01

ห้องนำเสนอ 03AGRI

ห้องนำเสนอ 04BA-01

ห้องนำเสนอ 04BA-02

ห้องนำเสนอ 05ART

ห้องนำเสนอ 06SE

ห้องนำเสนอ 07R2R

-

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

วันที่

ช่วงเวลา

01 ENG

02 SCI

03 AGRI

04 BA

05 ART

06 SE

07 R2R

08 CONTEST

21 ก.ค. 65

09.00 - 12.00 น.

-

ห้องนำเสนอ 02SCI-02

-

ห้องนำเสนอ 04BA-03

ห้องนำเสนอ 04BA-04

-

-

-

ห้องนำเสนอ 08CONTEST

 

ดาวน์โหลดกำหนดการนำเสนอผลงาน download

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 

  • ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. นำเสนอผลงานออนไลน์ ผ่าน Zoom 
  • ห้องนำเสนอ 01ENG / 02SCI-01 / 03AGRI / 04BA-01 / 04BA-02 / 05ART / 06SE / 07R2R

ข้อชี้แจง 

  1. ให้ผู้นำเสนอ เข้าห้องนำเสนอ ผ่านระบบ Zoom ก่อนเวลา ตั้งแต่ 12.15 น. เป็นต้นไป LINK
  2. ให้ผู้นำเสนอ ตั้งชื่อ ดังนี้ กลุ่มสาขา-ลำดับที่นำเสนอ-ชื่อสกุลผู้นำเสนอ เช่น 01ENG-01-นายตัวอย่าง ผู้นำเสนอ
  3. เตรียมไฟล์นำเสนอ PPT กำหนดเวลานำเสนอ รวม 15 นาที/บทความ

 Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91433519659?pwd=dTlCTGlNdG51SytsVHlvLzdNTTJIZz09

Meeting ID: 914 3351 9659 / Passcode: 870320


วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 

  • ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. นำเสนอผลงานออนไลน์ ผ่าน Zoom 
  • ห้องนำเสนอ 02SCI-02 / 04BA-03 / 04BA-04 / 08CONTEST
  • ช่วงบ่าย 13.30 น. ประกาศรางวัล และพิธีปิดการประชุม ผ่าน Facebook https://www.facebook.com/rdirmutlcm

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99789463989?pwd=V3k0TmNSK0REa2JPamxGUUkvb2dBUT09

Meeting ID: 997 8946 3989 / Passcode: 442321

 

  • เลือกใช้ Background ประจำห้อง ซึ่งชื่อไฟล์จะระบุเลขห้องไว้ว่าเป็น Background ของห้องไหน 

 

ห้องนำเสนอ 01-ENG 

Download: Zoom BG I PPT

 

ห้องนำเสนอ 02-SCI 

Download: Zoom BG I PPT

 

ห้องนำเสนอ 03-AGRI 

Download: Zoom BG I PPT

 

ห้องนำเสนอ 04-BA 

Download: Zoom BG I PPT

 

ห้องนำเสนอ 05-ART 

Download: Zoom BG I PPT

 

ห้องนำเสนอ 06-SE 

Download: Zoom BG I PPT

 

ห้องนำเสนอ 07-R2R 

Download: Zoom BG I PPT

 

ห้องนำเสนอ 08-Contest 

Download: Zoom BG I PPTออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา