โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2564  | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2565 โดย พร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

21 กันยายน 2565 นางสาวจันจิรา สุขสามปัน รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2564 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา