โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 4 อัตรา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 4 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 649 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอให้ผู้ทีผ่านการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอนแนบท้ายประกาศฉบับนี้ (คลิกอ่านประกาศ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา