โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle And Electric Vehicle Maintenance) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle And Electric Vehicle Maintenance)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 ธันวาคม 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 2230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


        เมื่อวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการปฏิบัติงานซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle And Electric Vehicle Maintenance) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก และผู้สนใจ จำนวน 25 คน เวลา 9.00 - 17.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา