โลโก้เว็บไซต์ สาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 745 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา