โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 5 อัตรา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 5 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 948 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา 

               - ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา

               - ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

               - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Google form) หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personal.rmutl.ac.th (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 มีนาคม 2566 (คลิกอ่านประกาศ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา