โลโก้เว็บไซต์ กรอบระดับตำแหน่งของบุคลากร(สายสนับสนุน) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กรอบระดับตำแหน่งของบุคลากร(สายสนับสนุน)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มกราคม 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กรอบระดับตำแหน่งของบุคลากร(สายสนับสนุน)

  • ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 35(4/2560) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 38(1/2562) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 
อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 42(5/2562) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 51(9/2563) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

 


  • พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 35(4/2560) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 36(1/2561) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 37(2/2561) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 38(1/2562) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 39(2/2562) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 40(3/2562) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 41(4/2562) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 42(5/2562) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 43(1/2563) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 46(4/2563) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 47(5/2563) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 48(6/2563) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 49(7/2563) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 51(9/2563) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 52(10/2563) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 53(1/2564) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 55(3/2564) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 58(6/2564) เมื่อวันที่ 6  กันยายน 2564

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 59(1/2565) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 63(5/2565) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 66(8/2565) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 67(9/2565) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 68(1/2566) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 69(2/2566) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

- อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 70(3/2566) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566  

อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 71(4/2566) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา