โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (4 อัตรา) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (4 อัตรา)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 811 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2566  ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 23  มิถุนายน 2566 บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังประกาศแนบท้าย

(คลิกอ่านประกาศ...ที่นี่)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา