โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสาถบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสาถบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ  (คลิกอ่านประกาศ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา