โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล” ณ มทร.ล้านนา น่าน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล” ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล" ให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้ง 6 พื้นที่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การกำหนดกรอบอัตรากำลังและการกำหนดระดับตำแหน่งสายสนับสนุน" และ "การจัดทำกรอบอัตรากำลังและการกำหนดระดับตำแหน่งสายสนับสนุน"

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ล้านนา เป็นประธาน , นางรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน , อาจารย์ บุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน ให้การต้อนรับ และผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคลากรทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา