โลโก้เว็บไซต์ เอกสารโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 7470 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เอกสารโครงการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 8, 9, 15, 16 กรกฎาคม 2564

เอกสารโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา